5. aprill 2023

Multifunktsionaalsed katused

Katusemaailma koolitus ehitusmessil – kolmapäev, 5. aprill 2023, kell 12 – saal A1

 • Ülevaade katusepinna kasutusvõimalustest
 • Veepuhverdussüsteemid ja Bio-päikesesüsteemid
 • Päikesepaneelid ja pindpaigaldised lamekatusetarinditele

Lektorid:

 • Peter Karfonek Hollandi firma Nophadrain esindaja (loeng inglise keeles).
 • Alo Karu ehitusekspert hoone piirdetarindite alal, 26-a staažiga erialaspetsialist, kes on viimasel kahel aastal tegelenud põhjalikumalt pindpaigaldiste ja päikesepaneelide lahendustega lamekatustele.

Koolitus on suunatud eelkõige arhitektidele, arendajatele, kinnisvara omanikele, projekteerijatele ja ehitajatele. Koolitus annab ülevaate lamekatuste kasutusvõimalustest, vee akumulatsioonisüsteemidest, äravoolu hajutamise süsteemidest, koormatud katuse lahendustest ning võimalikest tehnilistest lahendustest päikesepaneelide paigalduseks lamekatusetarinditele.


12.00 – Peter Karfonek
Multifunktsionaalsed katused – trendid ja katusepindade kasutusvõimalused. 

 • Nophadrain arendab ja toodab ühiskondlikke katusesüsteeme, mis võimaldavad paigaldada katustele jalakäijate ja sõidukite liiklemiseks haljas- ja sillutusalasid.
 • Nophadrain katusesüsteemide vett puhverdavad funktsioonid ja haljastuse kombineerimine päikesepaneelidega.
 • Kuidas ühildada multifunktsionaalseid katuseid arhitektuuriliste väljakutsetega?

KOHVIPAUS

14.30 – Alo Karu
Ülevaade Eesti lamekatustest ja päikesepaneelide paigaldamise võimalustest.

 • Koormatud lamekatused.
 • Kuidas projekteerida ja kavandada koormatud katuseid?
 • Pindpaigaldised lamekatuse tarinditele.
 • Mida tuleks arvestada päikesepaneelide paigaldusel lamekatusetarindile?
 • Päikesepaneelide paigaldusmeetodid.
 • Päikesepaneelidega seotud sõlmlahendused ja läbiviigud lamekatusetarindist.

Näiteid Euroopast: Aacheni Hoonekahjude uurimise ja ehitusfüüsika rakenduste instituudi uurimistööd: “Päikesesüsteemid lamekatustel olemasolevatel hoonetel lõplik aruanne”.


Koolitus toimub ehitusmessil Eesti ehitab 2023.
 • Kolmapäeval, 5. aprillil kell 12-17.
 • Eesti Näituste messikeskus, Pirita tee 28, Tallinn.
 • Saal A1 esimesel korrusel.

Osavõtt on tasuta. Vajalik eelregistreerimine.

Ehitusala seminarid
ehitusala@ehitusala.ee

Ärinimi: EHITUSALA OÜ
Registrikood: 11527762
Arvelduskonto: EE10220088096013

Peeter Pihlak
+372 564 4520
peeter.pihlak@ehitusala.ee