6. aprill 2022

Ekspluateeritavad ja haljaskatused

Koolitus ehitusmessil – kolmapäev, 6. aprill 2022, kell 12 – saal A1

Loengud ja lektorid:

  • Peter Karfonek, Nophadrain BV, Holland.
    Avalik ruum lamekatusel. Haljas- ja dekoratiivkatused. Tehnilised lahendused
  • Alo Karu, ehitusekspert hoone piirdetarindite alal, 25-aastase staažiga spetsialist, 10 aastat tegelenud põhjalikumalt ekspluateeritavate katustega.
  • Urmas Danil, Katusemaailm OÜ tehniline spetsialist.

Kohvipausid loengute vahel ja päeva lõpuks Katusemaailma tort.

Tunnistused osalejatele Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppepunktidega. Koolituskava on hinnatud EEL kutsekomisjoni poolt – 4,8 TP.

Koolitus toimub Eesti ehitab 2022 messil:

  • Seminariruum A1, Eesti Näituste messikeskus, Pirita tee 28.
  • Kolmapäeval, 6. aprillil 2022 kell 12-17
  • Osavõtt on tasuta. Palun registreeru siin:


Eesti ehitab 2022 Eesti Näituste messikeskuses

Katusemaailm OÜ katab ja kaitseb

Ehitusala seminarid
ehitusala@ehitusala.ee

Ärinimi: EHITUSALA OÜ
Registrikood: 11527762
Arvelduskonto: EE10220088096013

Peeter Pihlak
+372 564 4520
peeter.pihlak@ehitusala.ee