Ehitiste tuleohutuse seminar – 13.1.2009

Toomas Randmaa ja Vassil Hartsuk

Ehitusala seminar – Ehitiste tuleohutus  – toimus 13. jaanuaril 2009, IT Kolledzi auditooriumis, Mustamäel.

Ülevaade projekteerimisel ja ehitamisel kehtivatest tuleohutuse nõuetest, normidest, õigusaktidest, järelevalvest, materjalidest. Lektorid on tuleohutuse juhtivad spetsialistid Vassil Hartšuk, Toomas Randmaa, Rait Pukk ja Igor Volke.

Seminar on kasulik kõigile, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku tuleohutuse, ehitamise või projekteerimisega.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

10:00-12:00 Suitsueemaldussüsteemid ja hoonete tuleohutuse nõuete rakendamine praktikas
Vassil Hartšuk, Põhja-Eesti Päästekeskuse järelevalveteenistus, peainspektor

Suitsueemaldussüsteemide projekteerimine ja ehitamine
Ventilatsioonisüsteemide tuleohutus
Tulekaitse tasemed objektidele
Tuletõkkekonstruktsioonides kasutatavad materjalid

12:30-13:15 Tuleohutuse standardid
Rait Pukk, Tuleohutusekspertiisi Büroo OÜ

13:15-14:00 Täiendused ja ettepanekud tuleohutuse õigusaktidele
Toomas Randmaa, AAS Gjensidige Baltic Eesti filiaal, varakindlustuse osakonna juhataja

14:00-15:00 Objekti riskianalüüs ja tuleohutuse tagamine
Igor Volke, Rahvusraamatukogu, töökeskkonna ja tuleohutuse spetsialist


Kellele on vaja tuleohutust?

Kirjutas Ehitusala. 1. jaanuar 2009