Tipu koolimaja

Tipu kool 3 Soomaa 2009Maakoolide kurvast saatusest kirjutati hiljuti Maalehes: Surnud koole ei taha keegi. Ja Kui rikkad me ikkagi oleme? 15 aasta jooksul on Eestis suletud 150 kooli.

Tipu kooli selles leheloos ei mainita ja nende 150 hulka ta ka ei mahu, sest Tipu külas seitsekümmend aastat tegutsenud algkool suleti juba 45 aastat tagasi. Praegu on hoone päris halvas seisus, alusmüür mureneb, põrand mädaneb ja katus sajab läbi. Rahastustaotlus renoveerimiseks lükati sel kevadel jälle tagasi. Katsumustele vaatamata on vanal koolimajal siiski hing sees ja usk paremasse tulevikku olemas. Seda aitavad hoida külaseltsi ja looduskooli eestvedajad.

Ehitusala suvekool 2009 toimub 7.-8. augustil Soomaal, just selles uhkelt punaseks võõbatud majas. Käisin juuli esimesel päeval sealkandis ringi vaatamas ja rabas seiklemas. Rahvuspargi külastuskeskuses kohtusin Dagmar Hoderiga ja palusin, et ta kirjutaks mõne rea Tipu koolimajast. Siin see lugu nüüd on.

 

Tipu koolimaja tulevik

Maakoolide minevikust on räägitud palju. Tänane seis on tihti enam kui kurb –  koolid suletakse ja koolimajad jäävad lagunema.Tipu kool 5 Soomaa 2009

Tipu algkool suleti juba 1964. aastal, õpilaste arv oli siis langenud 12.-le. Peale seda kasutasid elanikud koolimaja väga edukalt rahvamajana ja raamatukoguna. Samuti käidi teistest küladest Tipus näidendeid vaatamas ja üritustel osalemas. Tipu küla on siiamaani Kõpu vallas üks aktiivsemaid külasid.

Alates 1968. aastast oli koolimaja, tänu asukohale Soomaal, Tartu Ülikooli praktikabaasiks. Ligi kahekümne aasta jooksul sooritasid selles koolimajas oma praktikume 1200 üliõpilast.
Kahjuks jäi ka Tipu koolimaja tühjaks ja kasutamata. Oma punase värviga kaugele paistava palkhoone vundament pudeneb ja eterniitkatus laseb vett läbi.

Majal hoiab hinge sees Tipu Looduskool. 2007. aastal asutatud mittetulundusühingu eesmärk on Tipu vana koolimaja taastamine, koolimaja krundile looduskooli loomine ning loodus- ja säästvat arengut toetava hariduse propageerimine. Väikse ja noore MTÜ jaoks ei ole see aga lihtne ettevõtmine. Investeeringuobjekti projektide omafinantseering on võrdlemisi suur ja Kõpu vallal on prioriteedid mujal.

Me ei taha näha, et koolimajast jääks paistma ainult vundament rohu seest, ja selleks tuleb edasi minna. Mõte on hea! Siin piirkonnas puudub koht, kus kultuuripärandi säilitamine seotakse säästva renoveerimise ja keskkonnaharidusega, kus külaline mõistaks oma rolli looduses ning kuidas me oma igapäevaste toimingute muutmisega saame keskkonna ja looduskaitsele kaasa aidata. Näidisobjektid selliste tegevuste ja säästva majanduse printsiibil ehitatud hoonekomplekside jaoks leitakse välismaal mitmeid.

Tipu Looduskooli loomise protsessile tahame inimesi kaasata, et tekiks uued ideed ja inimesed panustaks oma mõtteid ning võimalusi koolimajale elu sisse puhumisel.

Tipu kool 1 Soomaa 2009Oma panuse vana koolihoone renoveerimiseks
ja Tipu Looduskooli arenguks võid anda ka sina.
Selleks, et saada rohkem infot, võta ühendust:

MTÜ Tipu Looduskool
Tipu küla
Kõpu vald
71211 Viljandimaa
www.tipulooduskool.ee
dagmar@tipulooduskool.ee

  • Maja lugu > ajalehes Sakala
  • Naised võtsid vana koolimaja oma hoolde > soomaa-com blogis
Kirjutas Peeter. 7. juuli 2009

Kommenteeri