Ehitusala suvekooli osalejate arvamused

Palusime suvekooli osalejatel kirjutada – mis meeldis, mis ei meeldinud, mis oli siin teistmoodi ja millised teemad veel huvitavad? 2009 augustis kirjutatud arvamused on siin:


 • osalejad 1 väikeTäielik väljatõmbamine igapäevaelust. Osa mängis väga huvitav asukoht.
 • Heiki Pärdi näitas huvitavaid hooneid. Lea Stroh esitas huvitavaid problemaatilis küsimusi – mis teeb hoonest mälestise. Kalle Pilt andis probleeme arutleda.
 • Suhtun koolitusüritustesse kui meelelahutusse või korjan üles uusi mõtteid.

 • Mulle meeldis kõik. Eriti see, et see toimus sellises vanas hoones, kus sai kohapeal näha ja katsuda seda, millest jutt.
 • Kõik kolm lektorit olid väga head. Eriti sümpaatne oli see, et Kalle Pilt küsis aeg-ajalt kommentaare Lealt. Tahaksin kuulata pikemalt vana maja hooldusest (seekord ei jätkunud lektoritel aega) ja kindlasti kuskil konkreetses hoones kohapeal.
 • Teistmoodi KOHT tingis kogu ettevõtmise aura. Tavalises seminariruumis oleks kogu jutt olnud küll väga hariv, aga mitte nii elus. Ma ei oska nimetada midagi, mida oleks saanud paremini teha. Kook oli väga hea! Üldse oli see üks meeldejäävamaid koolitusi.

 • Teistmoodi – aktiivne osavõtt ehk võtmesõnaks on kuulajate/osalejate aktiivne kaasamine. Järgmine teema peaks haakuma samuti nn isetegemise võimalusega ehk asjast huvitatute oskused ja teadmised ei pea olema professionaalsed.
 • Väga hea korraldus: lektorid, koht, teema, toitlustus.

 • Meeldis kõik: kohad, esinejad, teemad. Nautisin – Lea Stroh – Kalle Pilt – teineteist toetavat ja täiendavat esinemist. Sooviksin kuulata ka seda, millest ajanappusel ei jõutud rääkida. Korduvalt oli vihjeid majade hooldusele – ehk sellest põhjalikumalt.
 • Väga õnnestunud koha valik – Tipu koolimaja, kus oli võimalus ehedalt räägitut näidata. Pilte saab igal pool vaadata.

 • Vaba õhkkond, asjatundlikud lektorid. Mulle oli huvitavaim Kalle Pildi loeng, see oli praktiline.
 • Sõbralik olek – hea, et koos olid need, kellele asi tõesti huvi pakub. Konstruktiivne. Aitäh korraldajatele ja suure vaeva nägijatele kasuliku ürituse eest.

Ehitusala suvekool 2009-2010

Kirjutas Ehitusala. 22. mai 2010