Ehitusala suvekool 2010

suvekool 2010 Varangu moisahooneEhitusala suvekool 2010 toimub
15.-17. juulil Varangu mõisas
.

Kursuse tutvustus

Õpi oma maja uurima ja mõõdistama

Maja tundmaõppimiseks on kõige parem moodus see üles mõõta ja paberile joonistada. Mõõdistamise eesmärk ei ole ainult maja plaani koostamine. Mõõtes ja joonistades tuleb igat konstruktsiooni ja detaili lähemalt uurida. Pärast seda monotoonset ja aeganõudvat tööd avastad äkki, et näed oma maja hoopis teise pilguga.

Kursusel saad teada, missugused on hoonete kultuuriloolised väärtused ja kuidas neid hoida, õpid koostama mõõdistamisjooniseid ja saad selgeks olulisemad mõõdistamise võtted, saad teada, kuidas ehitusarheoloogilisi uurimisi tehakse. Töö käigus vaatame ka Varangu mõisahoonete kultuuriloolisi väärtusi, samuti ehitustehnilisi probleeme ja katsume nende üle aru pidada.

Kursuse viib läbi Lea Stroh, hoonete mõõdistamise ja uurimise pikaajalise kogemusega ehitushoolde spetsialist.

* * * * *

Suvekoolis osalemiseks täida registreerimisvorm


Info …

Kirjutas Ehitusala. 25. märts 2010