Puithoonete seisukorra hindamine – 18.3.2009

Seadmed ja lahendused kultuuriväärtuste säilitamisel ja taastamisel

mswanson20-20wide20-20wood2002Ehitusala seminar

10:00-11:30 Puidu tugevuse kontroll välitingimustes
Kalle Pilt, Maaülikool
Alar Läänelaid,Tartu Ülikool

Erinevaid võimalused puidu tugevuse kontrollimiseks otse objektil. Saadud andmete põhjal on võimalik teha tugevus- ja stabiilsuskontroll kandepiirseisundis ja võtta vastu otsus konstruktsiooni taastamise osas. Sama metoodikaga on võimalik määrata ka puidu vanust otse konstruktsioonis seda kahjustamata.

11:30-12:15 Puidu liidete lahendused
Tõnis Teppand, Maaülikool

Kinnitusvahendite optimaalne valik s.h. komposiitkonstruktsioonidsel.
Uudsete konstruktsioonitüüpide ja -sõlmede laborikatsetused staatilistele ja ka dünaamilistele koormustele vastavalt sertifitseerimisnõuetele.
Optimaalseima konstruktsioonilahenduse leidmine, lähtudes tellija poolt esitatud ülesandest, kas kapitaalsuse ja/või tulekaitselisuse, ehitusmaksumuse, ekspluatatsioonikulu, konstruktiivse sobivuse ja sisekujundusliku sobivuse alusel muude konstruktsioonielementidega.

12:15-12:45 Kohvipaus

12:45-14:15 Suletud konstruktsioonide kontroll neid avamata
Kalle Pilt, Maaülikool
Kristel Pau, Eesti Mükoloogia Uuringutekeskus

Seadmed suletud konstruktsioonide seisukorra kontrollimiseks läbi kuni 10 mm suuruse ava. Nimetatud seadmete kasutamisega kaasnev metoodika võimaldab leida varjatud defekte, nendega kaasnevaid ehitusfüüsiliste suuruste muutusi konstruktsioonis ja ka muutuste tagajärgi ehk leida seen- ja mardikakahjustusi.


  • Seminar toimus kolmapäeval, 18. märtsil 2009, Rahvusvahelise Audentese Ülikooli ruumides, Tondi 55, Tallinn. (endine Tondi kasarmu) Vaata kaarti Parkimine on maja juures tasuta. Buss 23, Marsi peatus.
  • PILDID


Kirjutas Ehitusala. 19. veebruar 2009