Puidu biokahjustused hoonetes – Saaremaa – spetsialistid

Kursus

18.5.2012 – Puidu seen- ja mardikakahjustuste tõrje ja esmased taastustööd

10:30-10:45 – Tervituskohv
10:45-11:30 – Kahjustuste töötlusmeetodid ja vahendid | Kalle Pilt
11:30-12:15 – Männitõrv kui puidukonservant | Tõnu Sepp
12:15-13:00 – Lõuna
13:00-14:30 – Kahjustuste ennetamine – ehitusfüüsikalised aspektid | Aime Ruus
14:30-14:45 – Kohvipaus
14:45-16:00 – Puitkonstruktsioonide seisukorra hindamine mittepurustavate meetoditega | Kalle Pilt
16:00-16:45 – Puitkonstruktsioonide tugevdamine, plommimine, proteesimine ja asendamine | Heiki Mürk

17:00-20:00 – Tunnistused ja kursuse pidulik lõpetamine

 • Kursus toimub 18. mail 2012, Kuressaare Ametikoolis, Kohtu 22. Kaart.
 • Osavõtt tasuta

Eelregistreerimine kuni 14.5.

[iforms id=16 name=”Saare sp FaBBi”]

 • Info: Peeter Pihlak, 5644520, Ehitusala seminarid.

Neli kursust ehitusala spetsialistidele Saaremaal

Kuressaare – Ehitusala FaBBi projekti kursused Saaremaal toimuvad Kuressaare ametikoolis.
Lektorid
– Kalle Pilt, Jane Oja, Kaarel Sahk, Tõnu Sepp, Ave Sadam, Mati Martin.
Konspektid – ettekannete kokkuvõtted.

24.11.2011 – Hoonete tehnilise seisukorra hindamine biokahjustuste seisukohast. 1. kursusel osales 22 spetsialisti – ehitusettevõtjad, projekteerijad, restaureerijad.

 • Puidu kasutusklassid ja tugevusklassid. Tugevusarvutuste alused. Kalle Pilt
 • Mõisted ja seletused. Kahjustuste liigitus. Jane Oja
 • Hooned – hoonetüübid – kasutamisotstarbed. Ülevaatuste juriidika. Kaarel Sahk
 • Ülevaatuse alus / kava. Ülevaatuse korduvus – seisundi dünaamika. Monitooring, monitooringu juhendid. Jane Oja
 • Ülevaatuse tulemuste vormistamine. Kalle Pilt
 • Ajalooline puit ja muinsuskaitse. Tõnu Sepp, Saaremaa Muuseum, Muinassepp OÜ

27.1.2012 – Puidu seenkahjustused hoonetes. 2. kursus Saaremaal, osales 23 kuulajat.

 • Enamlevinud kahjustuste piirkonnad. Põhilised kahjustuste põhjused | Kalle Pilt
 • Hallitusseened hoonetes. Must hallitus. Enamlevinud puitu kahjustavad seened | Ave Sadam
 • Majavamm, kui kõige ohtlikum puitu lagundav seen | Jane Oja

16.3.2012 – Puidu mardikakahjustused hoonetes. 3. kursus Kuressaares, osales 19 spetsialisti.

 • Enamlevinud puitu kahjustavad mardikad | Ave Sadam
 • Mardikate aktiivsuse jälgimine ja monitooring | Kalle Pilt
 • Putukad meie ümber | Mati Martin

18.5.2012 – Puidu seen- ja mardikakahjustuste tõrje ja esmased taastustööd. 4. kursus Kuressaares

 • Kahjustuste ennetamine – ehitusfüüsikalised aspektid
 • Puitkonstruktsioonide seisukorra hindamine mittepurustavate meetoditega
 • Kahjustuste töötlusmeetodid ja vahendid
 • Männitõrv kui puidukonservant
 • Puitkonstruktsioonide tugevdamine, plommimine, proteesimine ja asendamine
 • 5. kursus. Tunnistused ja kursuse pidulik lõpetamine.

Osalejad

 1. Ade Sepp    Kuressaare Ametikool        2    3
 2. Aime Ruus    TTÜ                4
 3. Ain Silts    vabakutseline        2
 4. Andre Aavik    Ehituskompakt OÜ    1    2    3
 5. Andres Talk    Hoonete ehitus ja projekteerimine    1    2    3
 6. Ants Riim    Ores Ehitus OÜ    1    2    3
 7. Arli Toompuu    Primus Saare OÜ    1
 8. Arvo Aavik    OÜ Ehituskompakt    1    2    3
 9. Ave Sadam    Eesti Mükoloogiauuringute Keskus        2    3
 10. Galina Kanemägi    OÜ Kuressaare Kommunaalprojekt    1    2
 11. Heiki Mürk    Hiiumaa ametikool                4
 12. Jaak Nirgi     puitehitised                 4
 13. Jane Oja    Eesti Mükoloogiauuringute Keskus    1    2
 14. Janek Vapper    Kehte OÜ    1    2    3
 15. Juhan Helmar    torumees    1    2    3
 16. Kaarel Sahk    Eesti Maaülikool    1
 17. Kalju Remmelg    ettevõtja    1    2    3
 18. Kalle Pilt    FaBBi projekt    1    2    3    4
 19. Liis Schults    Linnavalitsuse planeerimisosakond        2
 20. Mait-Väinu Sooäär    Luha Invest OÜ; ehitiste omanikujärelvalve    1        3
 21. Marianne Ruus     lepingulised tööd                4
 22. Mati Martin    Tartu Ülikool            3
 23. Mehis Kallas    AS Saare Erek    1    2    3
 24. Mihkel Koppel     Asum Arhitektid OÜ        2
 25. Mikk Mutso     Ateka OÜ / arhitekt                 4
 26. Peeter Arikas     Kuressaare Ametikool    1    2    3
 27. Peeter Pihlak     Ehitusala OÜ     1    2    3    4
 28. Raivo Kasemets    ehitusjärelevalve ja -konsultatsioonid (FIE)    1
 29. Rita Peirumaa    Muinsuskaitseamet        2
 30. Tarmo Piipuu    AS Saare Erek    1    2    3
 31. Toivo Maripuu    OÜ Valjala Ehitus    1    2    3
 32. Toivo Rikko    As Saare Erek    1    2    3
 33. Tõnu Sepp    Saaremaa Muuseum / Muinassepp OÜ    1            4
 34. Viljar Kesküla     Vilcon OÜ    1    2    3

*


Kursused toimuvad FaBBi projekti raames Tallinnas, Saaremaal, Hiiumaal, Lahemaal, Pärnumaal.
FaBBi – Fungi and Beetles in Buildings on Islands of Baltic Sea – Puidu seen- ja mardikakahjustused Läänemere saarte ja rannikuala hoonetes.

Kirjutas Ehitusala. 27. oktoober 2011