Miks ökoehitus ja mis see on?

P2220168Ökoehitus, kuidas me seda mõistame? See on ökoloogiline, ökonoomne, looduslik, loomulik, säästev … suhtumine keskkonna kujundamisel.

Ökoehituse foorum on võimalus kuulata ja kaasa rääkida. Reedel, 9. aprillil 2010, kell 12:00-16:00, Eesti Näituste messikeskus, Pirita tee 28, Tallinn.


Ehitusala välkfoorum ehitusmessil 9.4.2010

12:00 Miks ökoehitus ja mis see on? Lea Stroh
13:00 Lühiettekanded: 7×7 arvamust ökoehitusest
14:00-16:00 Arutelu, küsimused ja vastused

 • Lea Stroh, StrohKonsult OÜ – Ökoloogiline ehitus ja looduslikud ehitusmaterjalid
 • Kermo Jürmann, Säästvad Ehituslahendused OÜ – Looduslikud ja tervist mittekahjustavad viimistlusmaterjalid (lubikrohv, savikrohv, tadelakt, looduslikud värvid), ehitusmaterjali taaskasutus, iseehitajate koolitamine …
 • Rene Valner, ultraKUB OÜ – Prefabritseeritud põhust paneelid
 • Allan Kokkota, Natuurehitus OÜ – Ökolahenduste majanduslik sisu
 • Tarmo Elvisto, SRIK – Miljööväärtuslikud eluasemepiirkonnad
 • Peep TobrelutsVett säästvad lahendused
 • Knut Klais, Savikodu MTÜ – Põhuehituse kaasaegsed tehnikad
 • Sven Aluste, Equilibre MTÜ – Harmooniline elukeskkond

Foorumit juhatab Peeter Pihlak, Ehitusala Oü

16:00-18:00 Ehitusmess on avatud ja Ökoehituse Ühing pakub tegevust


Registreerimine

Registreerimine on lõppenud. Kõik eelregistreerunud saavad pääsme kaheks messipäevaks, kehtib foorumil ja ehitusmessil 9.-10. aprillil. Tasuta kutseid saab Ehitusala seminaridel. Ökoehituse Ühingu liikmed saavad registreeruda ühingus. Registreerimine kuni 5. aprillini. Osavõtutasu 150 kr. Kutsed on infopunktis, C-halli uksel. Osalejatele on info saadetud e-postiga.

Ökoehituse Ühing | Eesti ehitab 2010 | Ehitusala seminarid


okologo_pr1

Küsimused foorumile

 1. Palun sõnastada mõisted ökoehitus, roheline ehitus, keskkonnasäästlik ehitus ja säästev areng (sh. ehituses).
 2. Puitkarkassi 50 cm kergsaviseina soojapidavus ja tuleohutus
 3. Kui on olemas loodust vähemkoormavad lahendused miks kasutatakse elamuehitusel ikka midagi muud?
 4. Miks nn. öko tavapärasest palju kallim on?
 5. Aja, ruumi ja olukorra pidev muutumine ökoehituslikust aspektist?
 6. Kas ökoehituse tegemisel on järgitud maapinnast tulevaid energiaid, majade kujust tekkinud energiaid jne.
 7. Tadelakti viimistluse vastupanu rauarikkale veele, kas jääb rooste värv peale, kuidas mõjutab visuaalselt, millega pesta?
 8. Öko on enam järjest moes. Kui öko on saanud standardiks, siis mis võiks olla järgmine trend ehituses?
 9. Kas ökoehitus võib ka moderne olla, või peab visuaalselt kõik taotuslikult öko ja roheline välja nägema? Sooviks näiteid/praktikaid
 10. Kas on meditsiiniliselt tõestatud, et ökomajas elevatael inimestel esineb vähem allergiaid?
 11. Kas küte ja ventilatsioon saab olla öko, kas ja mille poolest erineks see nö. Tavalistest kütte ja ventilatsioonilahendustest/- projektidest
 12. Mida arvavad ökoehitusest Muinsuskaitse ja Kultuuriväärtuste amet? Kuidas suhtuvad vastavad institutsioonid ökomaterjalide kasutusse ja ökolahendustesse kaitsealustel objektidel?
 13. Mis juhtub lubjapastaga, kui ta on külma saanud? Miks ei kõlba see lubi enam krohvimiseks või värvimiseks?
 14. Kumb on kallim, kas ehitada 150 m2 maja ökokvaliteediga või nö. tavaliste  levinud vahenditega?
 15. Kas ja kui kaua põhumaja kannatab/püsib Eesti kliimas?
 16. Kas klassikaline eesti suitsutare oli ka esimene ökoehitus?
 17. Ökomaterjalide saadavus Eesti turul? Ökoehituse/materjalide definitsioon.
 18. Põllukivihoone taastamine (blokid kuni 1m3). Milliste töövõtetega saab taastada põllukivist osaliseltvarisenud/väljapoole pundunud seina? Kuidas kiiresti teha kohalikest materjalidest (nt. võsa) ajutine katus ja kuidas teha põrandat?
 19. saviehituse tehnoloogia
 20. Murukatuse kasutusvõimalusi ökoehituses–kas on olemas tagasisidet tehtud töödest, mida jälgida rajamisel?
 21. Ökoehitus on oma olemuselt kontseptuaalne ja terviklik lähenemine ehitusele. Kus saaks Eestis õppida / end täiendada looduslike ehitusmaterjalide ja tervikliku elukeskkonna ehitamise alal?
 22. Passiivmaja ja ökomaja millised on suurimad vastuolud?
 23. Miks ikkagi Eestis nii vähe ökomaja või passivmaju ehitatud on?
 24. Kuidas kaitsta soojustust kui on maja keset loodust ja on vee tuppa jõudmise oht kevadise suurvee ajal?
 25. Kas ikkagi nn “Öko” materjalid on kõike tootmist, paigaldamist ja kasutamist arvestades loodussõbralikumad, kui mõned teised praegu tavakasutuses olevad kaubamärgid?

Küsimused on esitanud registreerunud osalejad. Ökoehituse foorum 2010 >

Kirjutas Ehitusala. 23. veebruar 2010