Lamekatused 2010

Kasulik koolitus projekteerijatele ja ehitajatele toimub taas 22. aprillil. Põhjalik ülevaade lamekatuste projekteerimisest, ehitamisest ja renoveerimisest. Erinevad katuselahendused, lamekatuste konstruktsioonid ja sõlmed, kaasaegsed kattematerjalid ja lisatarvikud.

Fassaadi- ja katusepäev 4.2.2009

Ehitusala seminar 22.4.2010.

Alo Karu KATUSEKOOLITUS ja katusekattematerjalide tutvustus

Lamekatuste ehitamine ja renoveerimine
Alo Karu, ehitusinsener, tehnikamagister, lamekatuste spetsialist

 • Aurutõke
 • Kallete ja lisakallete loomine ning kallete parandus. Kergkruusa kasutamisest lamekatustes.
 • Katuse soojustamine ja lisasoojustamine
 • Katuse tuulutus
 • Lamekatuse ehitusfüüsikalisest toimuvusest
 • Hüdroisoleerimine, hüdroisolatsioonimaterjalid ja materjalidele esitatavad nõuded.
 • Sõlmlahendused ja piirdetarindite omavahelised sidumised
 • Äravoolusüsteemid ja läbiviigud lamekatustest
 • Plekitööd lamekatustel
 • Tööde teostamise esteetiline välimus
 • Rullkatusematerjalid
 • Renoveeritava lamekatuse tehnilise seisundi hindamine ja renoveerimine
 • Kasutatavad materjalid
 • Lamekatuste projekteerimine
 • Pööratud katused – katuseaiad, parklad, terrassid
 • Niiskete ruumide piirdetarindid (soovitavad lahendused, probleemsed lahendused, kuidas projekteerida ja ehitada piirdetarindeid kõrgendatud niiskuskoormusega ruumidega hoonetele, näiteid praktikast)
 • Ehituse väljakuivamisega seonduvad probleemid piirdetarindites, enamesinevad vead, näiteid praktikast
 • Vead hoone piirdetarindite ehitamisel
 • Lamekatused arenenud riikides

Koolitus toimub 22. aprillil 2010, kell 10-17, Tallinnas
Tunnistused kõigile osalejatele
Osavõtutasu: katusekoolitus 990 kr, +CD 1390 kr (aprillis 1100/1490 kr)
Eelregistreerimine: REGISTREERIMISVORM

Info: Ehitusala seminarid, Peeter Pihlak, 5644520

Kirjutas Ehitusala. 23. veebruar 2010