Lamekatused 2.2.2010

Koolitus projekteerijatele ja ehitajatele toimus 2.2.2010. Järgmine koolitus Lamekatused 2010

Ehitusala seminar. Põhjalik ülevaade lamekatuste projekteerimisest, ehitamisest ja renoveerimisest. Erinevad katuselahendused, lamekatuste konstruktsioonid ja sõlmed, kaasaegsed kattematerjalid ja lisatarvikud.

Fassaadi- ja katusepäev 4.2.2009

Alo Karu KATUSEKOOLITUS ja katusekattematerjalide tutvustus

Lamekatuste ehitamine ja renoveerimine
Alo Karu, ehitusinsener, tehnikamagister, lamekatuste spetsialist

SBS katusekattematerjal, armeeritud kummibituumen SuperKatepal.
Rein Loor, Katusemaailm OÜ

 • Aurutõke
 • Kallete ja lisakallete loomine ning kallete parandus. Kergkruusa kasutamisest lamekatustes.
 • Katuse soojustamine ja lisasoojustamine
 • Katuse tuulutus
 • Lamekatuse ehitusfüüsikalisest toimuvusest
 • Hüdroisoleerimine, hüdroisolatsioonimaterjalid ja materjalidele esitatavad nõuded.
 • Sõlmlahendused ja piirdetarindite omavahelised sidumised
 • Äravoolusüsteemid ja läbiviigud lamekatustest
 • Plekitööd lamekatustel
 • Tööde teostamise esteetiline välimus
 • Rullkatusematerjalid
 • Renoveeritava lamekatuse tehnilise seisundi hindamine ja renoveerimine
 • Kasutatavad materjalid
 • Lamekatuste projekteerimine
 • Pööratud katused – katuseaiad, parklad, terrassid
 • Niiskete ruumide piirdetarindid (soovitavad lahendused, probleemsed lahendused, kuidas projekteerida ja ehitada piirdetarindeid kõrgendatud niiskuskoormusega ruumidega hoonetele, näiteid praktikast)
 • Ehituse väljakuivamisega seonduvad probleemid piirdetarindites, enamesinevad vead, näiteid praktikast
 • Vead hoone piirdetarindite ehitamisel
 • Lamekatused arenenud riikides


Kirjutas Ehitusala. 12. jaanuar 2010