Kõnelevad majad

Kõnelevad majad Riin AlataluKirjutanud Riin Alatalu, kunstnik Angelika Schneider.

Algselt Eesti kultuurimälestisi tutvustavast raamatust kasvas kirjutamise käigus välja omamoodi (m)ajalooõpik. Ehitiste, nende ehitamise põhjuse, võimaluse, materjali kasutuse jms kaudu on põnev ja samas visuaalselt lihtne õppida Eesti ajalugu. II aastatuhandest leiab peaaegu iga olulisema ajaloolise protsessi näitlikustamiseks viite mõnele veel säilinud ehitisele.

Huvitav ja hariv raamat sobib täiendama põhikooli ajalookursust ja on mõnus lugemine igas vanuses ajaloohuvilisele.

* * * * *

Kirjastus Päike ja Pilv avaldab raamatuid kõige väiksemale lugejale. http://www.paikejapilv.ee/

Kirjutas Ehitusala. 27. detsember 2009