Katusehaljastus – intensiivsed ja ekstensiivsed murukatused

rohekatusedSäästliku arhitektuuri osana on haljastatud katused eriti jõudsalt populaarsust kogunud Kesk-ja Lõuna-Euroopas, vähehaaval on nad muutumas igapäevasemaks ka Eestis.

Nüüdisaegseid murukatuseid on üldjoontes kahesuguseid: intensiivsed ja ekstensiivsed. Intensiivsed eeldavad üsna tüsedat kasvukihti, ekstensiivsed aga spetsiaalse kasvusegu ja puhverduskihiga õhukest katusekatet. Viimaste põhiline eelis on kergus: nii saab ilma lisatoestuseta haljastada valmis hooneid.

Ekstensiivsete murukatuste taimkate on peamiselt õistaimedest koosnev iseuuenev kooslus. Liikide konkurentsi tõttu ei vaja see erilist hooldust. Seega ei pea muruniidukit katusele tassima, nagu sageli on arvatud. Ekstensiivse katusehaljastuse rolliks on olulisel moel linna elukeskkonna parandamine.

Rohekatuste tehnoloogiat on Euroopas praktiseeritud enam kui 35 aastat, kus nad samaaegselt ilu toomisega ehitusse on olnud olulised elemendid keskkonnaprobleemide lahendamisel (vähendab kanalisatsiooni koormust ja jahutab õhku, kaitseb katusematerjale, tõkestavad müra, loovad soodsa mikrokliima jne).

Pille Koorberg, Katusehaljastuse loeng 6.5.2009

Lisaks: en.wikipedia.org/wiki/Green_roof >> en.wikipedia.org/wiki/Earth_sheltering >> greenroofs.wordpress.com >> greenroofs.com >> greenroofs.org >> citiesalive.org >> thegreenroofcentre.co.uk >>

Kirjutas Ehitusala. 20. aprill 2009

1 kommentaar

  1. Katusehaljastus | Rohttaimed ja haljastus Says:

    […] Hallik, J. (2008). Ekstensiivse murukatuse jahutusvõime Eesti kliimas. Magistritöö keskkonnatehnoloogia erialal. Tartu Ülikool. Keller, K. (2015). Haljaskatuste levik ja tasuvus Eestis. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogia erialal. Tartu Ülikool. Kiri, A. (2013). Katusehaljastuse kui arhitektuurilise lisavõimaluse populaarus Eestis. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu Ülikool. Teemusk, A. (2005). Murukatuse temperatuuri reguleerimise ja vee kinnipidamise võime Eesti kliimatingimustes. Magistritöö keskkonnatehnoloogia erialal. Tartu Ülikool. AS Maleko koduleht: http://www.maleko.ee/haljastatud-katused Ehitusala OÜ koduleht: http://www.ehitusala.ee/katusehaljastus-intensiivsed-ja-ekstensiivsed-murukatused/ […]

    Kommentaar lisatud veebruar 21st, 2016 kell 16:31

Kommenteeri