Ehitusala INFO | ÕIGUSAKTID | NORMID | DOKUMENDID MESSIKALENDER | VIITED


Ehitusala õigusaktid siin on seadused ning Eesti Vabariigi Valitsuse ja ministeeriumite (Ehitusseaduse ja teiste seaduste alusel) kehtestatud määrused. Ehitusvaldkonna regulatsioon Eestis kuulub Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse.

Ehitusala õigusaktide terviktekstid Riigi Teatajas:

eRT – Elektrooniline Riigi Teataja > Ehitus ja planeerimine

* * *

Ehitusala õigusaktide kogu täiendamise ettepanekuid võib saata Ehitusala.ee/kontakt/