Ehitusala INFO | ÕIGUSAKTID | NORMID | DOKUMENDID MESSIKALENDER | VIITED


Ehitamise tehnilised dokumendid Ehitusseaduse alusel on:

  1. Ehitusprojekt ja selle muudatused;
  2. Ehitustööde päevik;
  3. Kaetud tööde aktid;
  4. Töökoosolekute protokollid;
  5. Muud ehitamist iseloomustavad dokumendid, nagu näiteks teostusjoonised ja ehitustoodete vastavussertifikaadid.

Eri liiki ehitiste ehitamise tehnilistele dokumentidele esitatavad nõuded on kehtestatud
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. detsembri 2002. a määrusega nr 71. Vaata > õigusaktid.

Ehitamise käigus tehtavad tööd dokumenteerib ehitamist teostav isik. Väikeehitise ehitamise korral ei ole nõutav ehitamise käigus tehtavate tööde dokumenteerimine. Enda tarbeks ehitatava üksikelamu, suvila, aiamaja ja taluhoone ehitamise tehnilised dokumendid koosnevad ehitusprojektist ja ehitustööde päevikust, kuhu kantakse eritööde ja kaetud tööde andmed mahus, mis on asjakohased ja otstarbekad.

Ehitusdokumentide blanketid ja ehitusala lepingute tingimused (kaetud tööde aktid, ehitustööde päevikud, ehituse töökoosoleku protokollid, betoonitööde protokollid, ehituse töövõtulepingu üldised tingimused, ehitusjärelvalve lepingu üldised tingimused, alltöövõtu üldised tingimused, juhtimislepingu üldised tingimused, projekteerimislepingu üldised tingimused) on müügil Ehitusettevõtjate liidus, Ehituskeskuses, mõnes kirjatarvete poes.