Hoonete kultuurilooline väärtus

Loeng Ehitusala suvekoolis

Kõigil ehitistel on kultuurilooline väärtus. Ühel on see suurem, teisel väiksem, kuid kõik ehitised on loodud mingil eesmärgil ja mingitel tingimustel ning seetõttu peegeldavad need meie aja- ja kultuurilugu. Kultuuripärandit tuleb säilitada võimalikult ehtsana, seda ei tohi rikkuda ega moonutada. Kultuuripärandit tuleb hooldada nii, et see säiliks põhimõtteliselt igavesti.

Selleks, et osata valida õigeid hoolduse ja säilitamise meetodeid, peame teadma, missuguseid väärtusi hooned või ehitised sisaldavad. Igasuguste tööde aluseks peab olema läbimõeldud ja hästi formuleeritud motiveering. Objekti kultuurilooliste väärtuste analüüs peab olema põhjalik ja iga väärtust tuleb kaaluda üldise aja- ja kultuuriloo taustal. Kui me seda ei tee, siis võib osa väärtusi pöördumatult hävida.

Lea StrohKultuurilooline väärtus ei ole ühene mõiste, vaid koosneb paljudest erinevatest omadustest või põhiväärtuste tüüpidest. Need võivad olla faktilised väärtused või meelelised elamused. Faktilised väärtused moodustavad objektiivse dokumendi, mis kajastab objekti ja sellega seotud teemade ajalugu. Elamusväärtused on oma olemuselt subjektiivsed ja kirjeldavad ehitise teatud kvaliteete.

Lea Täheväli-Stroh

Ehitusala suvekool 2010 ja 2009

Kirjutas Ehitusala. 9. juuli 2009