Energiatõhususe seminar – 20.1.2009

Energiatõhusus

Vaata toimunud seminari pilte _

10:00-11:00 Hoonete energiamärgis ja
energiatõhususe miinimumnõuded

Madis Laaniste, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Energeetika osakond, Säästva energia talituse juhataja

11:00-11:45 Kütuse valik ja soojuse tootmine hoonete kütteks
Eimar Jõgisu, diplomeeritud energiaaudiitor, ÅF-Estivo AS

12:15-13:00 Energiaaudit ja energiamärgis.
Energiaaudiitorite ja -märgise väljastajate kutsed.

Siim Link, diplomeeritud energiaaudiitor, Eesti volitatud insener, L&L Konsultatsioonid OÜ

13:00-14:00 Energiatõhususe mõõtmine praktikas
Aare Vabamägi, diplomeeritud energiaaudiitor V

Seminar on kasulik projekteerijatele, ehitajatele, hoonete haldajatele ja kõigile, kes soovivad säästa energiat ja raha.

Seminar toimus teisipäeval, 20. jaanuaril 2009, kell 10-14, IT Kolledzis, Raja 4C, Tallinn.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Energiamärgis on nõutav alates 1. jaanuarist 2009.

Kirjutas Ehitusala. 1. jaanuar 2009