Ehitusinseneri õpe Tartus ja Tallinnas

Ehitusala spetsialistide kraadiõpe on tõusnud kõneaineks haridusreformi rakendamisel ja räägitakse kokkutõmbamisest. Haridusministeerium soovitab ülikoolidel kokku leppida, kuidas ehitusinsenere tulevikus koolitama peaks. ERR: Maaülikool peab loobuma osaliselt ehitusinseneride koolitamisest.

Eestis koolitatakse ehitusinsenere kahes ülikoolis ja kaks võimalust eriala õppimiseks on Tartus. Tehnikateaduse magistrikraadi võib saada viieaastase õppekava omandamisel nii Maaülikoolis kui ka Tallinna Tehnikaülikoolis.

  • Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonnas on ehitusinseneride, arhitektide ja ehitusala spetsaialistide väljaõpe bakalauruse ja magistri õppekavade alusel. Lisaks ehitus ja keskkonnatehnika doktoriõpe.
  • TTÜ Tartu kolledz valmistab ette ehitusinsenere ehitiste restaureerimise ning ehitiste projekteerimise ja arhitektuuri erialadel.
  • Eesti Maaülikooli Metsandus- ja maaehitusinstituut valmistab ette ehitusinsenere maaehituse erialal.
  • Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusteaduskonnas on ehitusspetsialistidele neljaaastased rakenduskõrghariduse õppekavad – hoonete ehitus, teedeehitus, rakendusgeodeesia.

Hea et koolitavad, hea et räägivad ja reformivad. Ajal kui buumivaba ehitus pakub vähe kõneainet, ise- ja kutseõppinud ehitajad pagevad parematele töömaadele naaberriikides ning arhitekte õpetatakse kolmes Eesti kõrgkoolis (lisaks sise- ja maastikuarhitekte mitmes akadeemias), on hea, et tähelepanu jätkub ka ehitusinseneridele.

Kirjutas Ehitusala. 18. oktoober 2012

Kommenteeri