5.10.2016 – Ekspluateeritavad lamekatused

Katuseaiad, käidavad katused, liiklusega koormatud katused

Koolitus projekteerijatele, arhitektidele, ehitusinseneridele, ehitusettevõtjatele.
Lektorid Peter Kafonek (Holland) ja Alo Karu.

Osavõtt tasuta

5. oktoober 2016, hotell Dzingel

I OSA 10:00-12:00

 • Ekspluateeritavate lamekatuste projekteerimine ja ehitamine Eestis.
 • Omaloomingulised lahendused ja nende vead.
 • Ekspluateeritavate katuse kestvus, kasutatavad materjalid ja tarvikud

Alo Karu, ehitusekspert hoone piirdetarindite alal

 

II OSA 12:30-15:30

Haljaskatused – tähtsus ja ülesehitus

 • Rohekatuse kujundus ja ehitus.
  Kujundamine, funktsioonid, normid ja standardid.
  Rohekatuse ehitus: katuse kalle, hüdroisolatsioon, juuretõke.
 • Nophadrain rohekatusesüsteemid:
  Ekstensiivne ja intensiivne süsteem.
  Käidavad katused ja liiklusega koormatud katused.
  Nophadraini unikaalsed katuse drenaažisüsteemi.
 • Ekspluateeritavate katuste tehnilised lahendused.
 • Dreenimattide, kaitsekihtide ja eritarvikute kasutamine ekspluateeritavates katustes.

Peter  Kafonek, Nophadrain BV, Holland
(loeng inglise keeles, tõlge Eesti Maaülikooli  lektor insener Kadri Leiten)

*****

Tule kuulama – 5. oktoobril 2016, kell 10:00-15:30.
Hotell Dzingel, konverentsisaal C. Männiku tee 89, Tallinn.

Osavõtt tasuta. Korraldaja – OÜ Katusemaailm.
Registreerimine – info@katusemaailm.ee

Kirjutas Ehitusala. 3. oktoober 2016